Pages Navigation Menu

Vietnam Visa

Gia Hạn Tạm Trú

Cấp đổi thị thực và gia hạn tạm trú

1- Những trường hợp cần cấp đổi thị thực và gia hạn tạm trú:

– Người mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực hoặc Giấy miễn thị thực và muốn ở lại nhiều hơn thời hạn cho phép;

– Người mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng Thẻ tạm trú và Thẻ tạm trú sắp hết hạn nhưng không đủ điều kiện cấp Thẻ tạm trú mới: chờ cấp đổi Giấy phép lao động, mất Thẻ tạm trú, hộ chiếu còn giá trị dưới 12 tháng,…

– Người mang hộ chiếu nước ngoài có thị thực còn thời hạn nhưng bị mất hộ chiếu, cấp đổi hộ chiếu và cần cấp thị thực vào hộ chiếu mới.

– Trẻ em là con của người mang hộ chiếu nước ngoài, có quốc tịch nước ngoài nhưng được sinh ra tại Việt Nam,…

Những người thuộc các trường hợp nói trên có thể thông qua cá nhân, tổ chức mời, bảo lãnh hoàn tất thủ tục đề nghị cấp thị thực có ký hiệu tương ứng với thị thực cũ hoặc thẻ tạm trú cũ.

Visa Vietnam Extension

2- Hồ sơ đề nghị cấp đổi thị thực và gia hạn tạm trú:

+ Mẫu NA5 form (tải tại đây).

+ Hộ chiếu bản chính, thị thực, thẻ tạm trú

+ Giấy xác nhận đăng ký tạm trú của người nước ngoài.

+ Các giấy tờ khác như hồ sơ pháp nhân cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh; Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân, văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép người nước ngoài được ở lại Việt Nam phù hợp với mục đích nhập cảnh…

+ Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3- Chú ý:

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài có quyền bảo lãnh, đề nghị cấp đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho người đó.

+ Người nước ngoài có thể đề nghị cấp đổi thị thực loại một lần hoặc nhiều lần nhưng không được thay đổi mục đích nhập cảnh.

+ Người nước ngoài sử dụng thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT có thể được cấp Thẻ tạm trú có ký hiệu tương ứng nếu được cơ quan, tổ chức bảo lãnh chấp thuận và ngược lại.

+ Thân nhân đi cùng với người nước ngoài (vợ, chồng, con dưới 18 tuổi) có thể được cấp đổi thị thực, gia hạn tạm trú bằng với thời hạn của người đề nghị.

Nếu cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ qua email info@immigrationservices.com.vn

Facebook     :   https://www.facebook.com/VisaVietnamOnline.AuLacTravel

Twitter          :   https://twitter.com/AulactravelVisa

Youtube        :   https://www.youtube.com/user/dichvuxuatnhapcanh

Google           :    https://plus.google.com/u/0/101671011287562190098/posts

WordPress  :    https://immigrationservicesvietnam.wordpress.com

Blogger         :     http://immigrationervicesvietnam.blogspot.com/

Slideshare  :     https://www.slideshare.net/xuatnhapcanh

HÂN HẠNH PHỤC VỤ

DMCA.com Protection Status