Pages Navigation Menu

Vietnam Visa

Giấy Phép Lao Động

DANH MỤC HỒ SƠ/CHECKLIST

 I.  Giấy phép lao động/Work permit:

GPLD sẽ được cấp trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ/ It takes around 15 working days to get the permit once submitted all required documents to authority

#

Hạng mục/Item

Mô tả/Description

Ghi chú/Note

1 Đơn theo mẫu/Application forms

 

  Soạn thảo và gửi cho khách hàng ký, đóng dấu/ Will be sent to you for signing and stamp
2 Lý lịch tư pháp/ Notarized and Legalized of Non-Criminal record / Police track of Foreigner’ country

 

–   Được cấp tại cơ quan có thẩm quyền tại nước mà người nước ngoài sống trước khi tới Việt Nam/ Issued by the foreigner’s authorized body before coming to Vietnam

–   Hợp pháp hóa lãnh sự/ Notarized and legalized by the Foreigner’ authorities.

 
3 Lý lịch tư pháp của Việt Nam/ Police track of Việt Nam

 

–   Nếu Người nước ngoài sống tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên thì phải có Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp/ If the foreigner has currently resided in Vietnam for six (6) months or more, a legal record issued by the Vietnamese Department of Justice is enough.  
3 Thư xác nhận kinh nghiệm chuyên môn/ Recommendation letter Working Experience:

 

+ Giám đốc/Quản lý (Director/Manager): từ 01 năm trở lên (with duration of more than 1 year);

+ Chuyên gia (Expart): từ 05 năm trở lên + bằng đại học trở lên (with duration of more than 5 years + diploma);

+ Lao động kỹ thuật (Technique employee): từ 03 năm trở lên + chứng nhận đã được đào tạo từ 01 năm trở lên (with duration of more than 3 years + certificate with duration of more than 01 years);

+ Giáo viên (Teacher): Đại học + Chứng chỉ giảng dạy (Diploma + Tesol)

–   Được cấp bởi công ty nước ngoài và Hợp pháp hóa lãnh sự/ Issued by the foreigner company of the foreigner’s country Notarized and legalized by the Foreigner’ authorities.

–   Được cấp bởi Trường Đại học/Trung học/Đào tạo nghề ở nước ngoài và Hợp pháp hóa lãnh sự/ Issued by the University/ College/ Training school of the foreigner’s country Notarized and legalized by the Foreigner’ authorities.

 
5 Giấy khám sức khỏe (có giá trị trong vòng 06 tháng)/Health check Certificate for working permit (within 6 months) Khách nên kiểm tra tại bệnh viện: Đa khoa Vạn hạnh, bệnh viện SOS/Bệnh viện 115

You should check at the following hospitals:

– Van Hanh hospital; SOS hospital/ 115 hospital

 
6 Sao y công chứng hộ chiếu + visa/ Certified true copy of your passport  + visa/Temporary card   2 bộ/sets
7 6 hình 4×6 (khổ passport)/ 6 photos with size 4 by 6

 

Đầu để trần, mắt nhìn thẳng, không đeo kiếng, trong vòng 6 tháng gần nhất/ bareheaded, frontal view, showing the face and ears clearly, without glasses, and on a white background) taken within the last six (6) months from the date on which the foreigner lodges the application file  
8 Sao y công chứng Giấy chứng nhận đầu tư/ Notarized copies of  the company License   1 bản/copy
9 Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố/ The written approval for employment of the foreign workers given by the President of the People’s Committee of the province   Soạn thảo và gửi cho khách hàng ký, đóng dấu/ Will be sent to you for signing and stamp
DMCA.com Protection Status