Pages Navigation Menu

Vietnam Visa

Lệ Phí Xuất Nhập Cảnh Tại Việt Nam

Lệ Phí Xuất Nhập Cảnh Tại Việt Nam

VN KO EN CN

MỨC THU ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

VÀ NGƯỜI VIÊT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

TT

Description Fee

1

 Cấp thị thực có giá trị một lần

25 USD

2

 Cấp thị thực có giá trị nhiều lần:  
 A/  Loại có giá trị đến 03 tháng

50 USD

 B/  Loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng

95 USD

 C/  Loại có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm

135 USD

3

 Chuyển ngang giá trị thị thực, thẻ tạm trú, thời hạn tạm trú còn giá trị từ hộ  chiếu cũ sang hộ chiếu mới 

5 USD

4

Cấp thẻ tạm trú:  
 A/  Có thời hạn từ 01 năm đến không quá 02 năm

145 USD

 B/  Có thời hạn từ 02 năm đến không quá 05 năm

155 USD

 C/  Đối với người nước ngoài được Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực nhiều lần ký hiệu LĐ, ĐT thời hạn trên 01 năm

5 USD

5

 Gia hạn tạm trú

10 USD

6

 Cấp mới, cấp lại thẻ thường trú

100 USD

7

 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, vào khu vực biên giới; giấy phép cho công dân   Lào sử dụng giấy thông hành biên giới vào các tỉnh nội địa của Việt Nam

10 USD

8

 Cấp thẻ du lịch (đối với khách du lịch Trung Quốc đi trong tỉnh biên giới)

10 USD

9

 Cấp thị thực cho khách quá cảnh đường hàng không và đường biển vào thăm   quan, du lịch (theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Luật số 47/2014/QH13)

5 USD/person

10

 Cấp thị thực trong trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam theo diện đơn   phương miễn thị thực, sau đó xuất cảnh và nhập cảnh trở lại Việt Nam trong   thời  gian chưa quá 30 ngày

5 USD

11

 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam   không có hộ chiếu

200,000 VND

                      Ghi chú: Đối với trường hợp bị mất , hư hỏng các giấy tờ nêu trên phải cấp lại áp dụng mức thu như                           cấp mới.

2 Comments

  1. Good day

    I would like to apply for a 3 month single entry VISA. How much will it cost me? I also have a sponsor letter from company.

    Regards
    Charlton Fredericks

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status