Pages Navigation Menu

Vietnam Visa

Thẻ Tạm Trú

1- Thẻ tạm trú là gì?

Thẻ tạm trú là giấy tờ do cơ quan xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định. Thẻ này có giá trị như visa, thời gian có thể là 1, 2, 3 hoặc 5 năm.

Vietnam Temporary Residence Card 2

2- Ai có thể nộp đơn xin Thẻ tạm trú

– Nhà đầu tư nước ngoài hoặc luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam, đã cấp  DT Visa, DN Visa có thể nộp đơn Thẻ tạm trú DT từ 3 đến 5 năm thông qua cơ quan mời;

– Người nước ngoài có giấy phép lao động hoặc thuộc trường hợp được miễn giấy phép lao động, có LD Visa hoặc DN Visa, có thể nộp đơn xin Thẻ tạm trú LD thông qua cơ quan mời;

– Người nước ngoài đang ở Việt Nam có DH Visa hợp lệ để học tập và phục vụ thực tập, có thể nộp đơn xin Thẻ tạm trú DH thông qua trường hoặc cơ sở giáo dục mời;

– Người nước ngoài đang ở Việt Nam có LV2 visa hợp lệ có thể xin cấp Thẻ tạm trú LV2 tạm trú qua tổ chức mời;

– Người nước ngoài đang ở Việt Nam có NN1, NN2 visa hợp lệ có thể nộp đơn xin Thẻ tạm trú NN1 hoặc NN2 thông qua tổ chức mời;

– Người nước ngoài đang ở Việt Nam có TT visa hợp lệ, thư mời thăm thân nhân, có thể nộp đơn xin cấp thẻ tạm trú qua tổ chức mời hoặc cá nhân Việt Nam bảo lãnh.

3 Những giấy tờ cơ bản cần thiết cho thẻ tạm trú

– Nhóm văn bản chứng minh tư cách pháp lý:

+ Cơ quan, tổ chức mời: Mẫu NA16, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, bản sao giấy phép của cơ quan có thẩm quyền về thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam , bản sao Quyết định bổ nhiệm của người quản lý, lãnh đạo hoặc lãnh đạo tối cao, …

+ Cá nhân mời: mẫu NA3, bản sao CMND, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ thường trú của vợ / chồng Việt Nam.

– Nhóm tài liệu chứng minh mối quan hệ: Giấy chứng nhận khai sinh, chứng nhận kết hôn, quan hệ gia đình,

– Nhóm các giấy tờ về thời hạn lưu trú hợp lệ: thư chấp thuận visa có visa hợp lệ, hộ chiếu gốc có visa hợp lệ, giấy chứng nhận đăng ký cư trú,

– NA6, mẫu NA8 hoặc NA7, mẫu NA8 (có xác nhận của tổ chức mời hoặc người đứng đầu cơ quan công an);

– 04 ảnh có kích thước 2x3cm.

3.3- Thời gian xử lý: trong vòng 5-7 ngày làm việc.

3.4- Chi tiết báo giá để xin gia hạn hoặc đổi thẻ tạm trú

Nhấn vào đây để kiểm tra lệ phí

Bạn có thể làm nhưng chúng tôi phục vụ tốt hơn

 

DMCA.com Protection Status