Pages Navigation Menu

Vietnam Visa

Thẻ Tạm Trú Ký Hiệu TT

1- Người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam, đang sử dụng visa TT, VR hoặc Giấy Miễn thị thực có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ Tạm trú ký hiệu TT. Thẻ tạm trú ký hiệu TT có thời hạn đến 3 năm.

Temporary Residence Card TT

Thành phần hồ sơ gồm:

– Mẫu NA7 (có xác nhận của CA phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú );

– Mẫu NA8 (dán hình 2×3 phông nền trắng);

– Bản gốc Hộ chiếu người đề nghị cấp Thẻ + visa hoặc giấy miễn thị thực;

– Giấy tờ chứng minh quan hệ (bản chính, bản sao hoặc bản photocopy có chứng thực);

– Bản chính hoặc bản photocopy + chứng thực của  CMND, hộ chiếu của người bảo lãnh;

– Sổ đăng ký lưu trú, Giấy xác nhận lưu trú + xác nhận của Công an phường, xã (Bản chính hoặc bản photocopy + chứng thực);

– Ảnh 2x3cm rời (02 ảnh);

 2- Người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam, đang sử dụng visa ký hiệu không phải ký hiệu TT, VR hoặc Giấy Miễn thị thực muốn được cấp Thẻ tạm trú ký hiệu TT thì thông qua thân nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp visa TT, VR + xuất cảnh. Sau khi có visa TT, VR thì tiến hành như (1).

1 2

  Thành phần hồ sơ gồm:

– Mẫu NA3 (có xác nhận của Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú);

– Giấy tờ chứng minh quan hệ (bản chính, bản sao hoặc bản photocopy có chứng thực);

– Bản chính hoặc bản photocopy + chứng thực của  CMND, hộ chiếu của người bảo lãnh;

– Bản photocopy, bản in hộ chiếu của người nước ngoài (trang có hình);

Facebook     :   https://www.facebook.com/VisaVietnamOnline.AuLacTravel

Twitter          :   https://twitter.com/AulactravelVisa

Youtube        :   https://www.youtube.com/user/dichvuxuatnhapcanh

Google           :    https://plus.google.com/u/0/101671011287562190098/posts

WordPress  :    https://immigrationservicesvietnam.wordpress.com

Blogger         :     http://immigrationervicesvietnam.blogspot.com/

Slideshare  :     https://www.slideshare.net/xuatnhapcanh

DMCA.com Protection Status