Pages Navigation Menu

Vietnam Visa

LD Visa

 VN  KO  EN  CN

1- LD Visa là gì?

LĐ viết tắt của “Lao Động” (working), LD Visa được cấp cho người nước ngoài đến làm việc. Thời hạn của LD Visa không được dài hơn 12 tháng và Thẻ cư trú tạm thời LD dài tối đa là 2 năm.

LĐ Visa

2- Ai có thể nộp đơn xin LD Visa

Người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam và có giấy phép làm việc hoặc có giấy xác nhận không có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động

2- Quy trình, thủ tục đề nghị cấp LD Visa

2.1 Nhận giấy chấp thuận LD Visa thông qua công ty mời

Công ty mời người nước ngoài làm việc (sau đây gọi là công ty mời), có thể làm đơn yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu giấy tờ cho thư phê duyệt LD Visa. Nhấn vào đây để xem các thủ tục xin cấp thư chấp thuận LD Visa qua trang web http://www.visavietnamonline.com.vn

Thông tin và tài liệu cho thư chấp thuận LD Visa: thông tin pháp lý và tài liệu của công ty mời (Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, ..); tài liệu chứng minh về mục đích nhập cảnh (Giấy phép lao động hoặc Giấy phép làm việc miễn phí xác nhận); thông tin cá nhân được thể hiện trong hộ chiếu của đương đơn; ngày, cảng xuất nhập cảnh; nơi để có visa nhập cảnh, nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần, …

LD Visa

2.2- Được cấp visa LĐ

– Thư chấp thuận LD Visa là văn bản của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam, là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp visa cho người nước ngoài bằng văn bản có thông tin cá nhân chi tiết. văn bản thể hiện bằng tiếng Việt hoặc hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Cục Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra, xem xét  văn bản, trả lời công ty mời. Chúng tôi sẽ gửi thư chấp thuận LD Visa qua hộp thư điện tử cho đương đơn. Đương đơn nên kiểm tra tất cả thông tin, phản hồi chúng tôi càng sớm càng tốt để sửa chữa nếu có điều gì sai sót.

– Sau khi tiếp nhận thủ tục xin cấp visa của đương đơn, chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn chi tiết qua email tùy theo yêu cầu xác định của các trường hợp sau:

+ Đạt được LD Visa tại cơ quan cấp visa nước ngoài của Việt Nam (Đại sứ quán Việt Nam, Đại diện tổng lãnh sự quán Việt Nam, …), bấm vào đây để xem Danh sách cơ quan cấp visa nước ngoài của Việt Nam, hoặc

+ Nhận LD Visa tại các sân bay quốc tế tại Việt Nam, bấm vào đây để xem Danh sách các sân bay quốc tế tại Việt Nam, hoặc

+ Nhận LD Visa tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ của Việt Nam, bấm vào đây để xem Danh sách các cửa khẩu quốc tế đường bộ tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn miễn phí những trường hợp không lường trước trong chuyến đi của bạn tại Việt Nam, như: mất hộ chiếu, visa, trễ hạn visa, thay đổi công ty mời, đổi giấy phép làm việc, …

Visa LĐ

3-Gia hạn LD Visa, cấp mới visa, xin Thẻ tạm trú LD

Việc gia hạn LD Visa là sự cho phép của cơ quan lưu trú mà người nước ngoài có LD Visa có thể gia hạn thời gian lưu trú của mình trong thời hạn xác định theo yêu cầu bằng văn bản của công ty mời.

Việc cấp mới LD Visa là sự cho phép từ cơ quan lưu trúmà người nước ngoài sử dụng DN visa hoặc LD có thể kéo dài thời gian lưu trú của mình trong một thời gian xác định với visa nhập cảnh LD nhiều lần theo yêu cầu bằng văn bản của công ty mời.

Chúng tôi có thể giúp những người nước ngoài cần gia hạn hoặc cấp mới LD Visa hoặc DN visa hợp lệ của chính họ hoặc đăng ký Thẻ cư trú LD tối đa 2 năm.

Bấm vào đây để kiểm tra báo giá và tư vấn xin gia hạn visa hoặc cấp mới LD Visa hoặc Thẻ tạm trú LD.

– Mẫu NA5 để gia hạn visa / cấp mới visa;

– Mẫu NA6NA8 cho thẻ tạm trú.

– Giấy phép lao động hoặc giấy chứng nhận miễn giấy phép lao động;

– Hộ chiếu gốc có LD Visa hoặc DN Visa hợp lệ;

– Đăng ký chứng nhận cư trú (nếu có) hoặc yêu cầu khách sạn in ra từ hệ thống “Tờ khai Tạm trú tạm thời cho người nước ngoài”;

– Thư chấp thuận LD Visa hoặc DN Visa;

– Các tài liệu kèm theo chứng minh tư cách pháp lý của công ty mời; điều kiện gia hạn hoặc cấp mới visa …

3.3- Thời gian xử lý: trong vòng 5-7 ngày làm việc.

3.4- cách thức nộp đơn xin LD Visa tại Việt Nam

Nhấn vào đây để nhận thư chấp thuận LD Visa của Việt Nam;

Nhấn vào đây để gia hạn visa, cấp mới visa;

Nhấn vào đây để xem lệ phí cấp visa, thẻ tạm trú;

Chú thích:

Người nước ngoài có thẻ tạm trú LĐ có thể mời hoặc bảo lãnh những người sau đây thăm viếng Việt Nam: cha mẹ hoặc trẻ em trên 18 tuổi có visa VR có thời hạn tối đa là 6 tháng; vợ / chồng hoặc con dưới 18 tuổi có visa TT tối đa 12 tháng hoặc tối đa là 3 năm đối với thẻ tạm trú (TRC).

Bạn có thể làm nhưng chúng tôi phục vụ tốt hơn

 Follow Social Media :

 facebook - icon posted twtter - icon posted google plus - icon posted youtube - icon posted wordpress blog - icon posted Blogger -icon posted 

—————————————————————-

Contact Us :

2fb 1sk 3zalo 4vb 5whatsapp 6wechat

DMCA.com Protection Status