Pages Navigation Menu

Vietnam Visa

DH Visa

VN  KO  EN  CN

1- Thị thực ký hiệu DH là gì ?

DH là viết tắt của “Du Học”, thị thực ký hiệu DH (gọi tắt là DH visa) được cấp cho người nước ngoài là học sinh, sinh viên đến học tập hoặc thực tập tại Việt Nam. Thời hạn của DH visa không quá 12 tháng.

Ai có thể đề nghị cấp DH visa ?

Nhà trường hoặc cơ sở giáo dục tại Việt Nam có người nước ngoài đến học tập, thực tập nộp hồ sơ tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh. 

Visa Vietnam

2- Quy trình, thủ tục đề nghị cấp visa DH

2.1 Nhận văn bản chấp thuận cấp DH visa thông qua nhà trường, cơ sở giáo dục mời, bảo lãnh

Nhà trường hoặc cơ sở giáo dục tại Việt Nam có người nước ngoài đến học tập, thực tập nộp hồ sơ tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh. Nhấn vào đây để tiếp hành các bước cung cấp thông tin Nhà trường, người nước ngoài muốn vào Việt Nam với DN visa và đặt dịch vụ trực tuyến tại website http://www.visavietnamonline.com.vn

Thông tin và tài liệu quan trọng cho văn bản chấp thuận DH visa: thông tin và hồ sơ pháp nhân của nhà trường, cơ sở giáo dục; văn bản thoả thuận giữa nhà trường, cơ sở giáo dục ở nước ngoài và Việt Nam, văn bản tiếp nhận của trường học, cơ sở giáo dục Việt Nam xác định đúng học sinh, lịch trình đào tạo và các thông tin khác; thông tin cá nhân được thể hiện trong hộ chiếu của đương đơn; ngày, cửa khẩu nhập- xuất cảnh; nơi để xin visa nhập cảnh, nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần.

Visa DH

2.2- Nhận DH visa

– Văn bản đồng ý cấp DH visa là văn bản do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam ban hành, chấp thuận cấp DH visa cho người nước ngoài theo đề nghị của nhà trường, cơ sở giáo dục. Văn bản có thể chỉ bằng tiếng Việt nếu đương đơn nhận thị thực tại Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài hoặc cửa khẩu đường bộ quốc tế hoặc bằng tiếng Việt Nam và tiếng Anh nếu nhận thị thực tại sân bay quốc tế.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị của nhà trường, cơ sở giáo dục về việc cấp DH visa cho người nước ngoài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra, xem xét, chấp thuận bằng văn bản. Ngay khi nhận được văn bản chấp thuận cấp DH visa, chúng tôi sẽ email để quý Trường và đương đơn kiểm tra tất cả thông tin, phản hồi sớm để sửa chữa nếu có sai sót.

– Tùy thuộc vào nơi nhận thị thực, chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn chi tiết qua email về trình tự, biểu mẫu các trường hợp:

+ Nhận DH Visa tại cơ quan cấp visa ở nước ngoài của Việt Nam (Đại sứ quán Việt Nam, Đại diện tổng lãnh sự quán Việt Nam, …), bấm vào đây để xem danh sách cơ quan cấp visa nước ngoài của Việt Nam, hoặc

+ Nhận DH Visa tại các sân bay quốc tế tại Việt Nam, bấm vào đây để xem Danh sách các sân bay quốc tế tại Việt Nam, hoặc

+ Nhận DH Visa tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ của Việt Nam, bấm vào đây để xem Danh sách các cửa khẩu quốc tế đường bộ tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí  trong những trường hợp không lường trước được trong chuyến đi của bạn tại Việt Nam, như: mất hộ chiếu, visa, trễ hạn visa, xin gia hạn, gia hạn TT visa cho vợ / chồng và con …

Visa DH

3- Gia hạn visa, cấp mới DH visa và thẻ tạm trú DH

Việc gia hạn DH visa là sự cho phép của cơ quan lưu trúmà người nước ngoài có DH visa có thể gia hạn thời gian lưu trú của mình trong thời hạn xác định theo yêu cầu bằng văn bản của cơ sở giáo dục mời, bảo lãnh.

Việc cấp mới DH visa là sự cho phép của cơ quan lưu trúmà người nước ngoài có DH visa có thể gia hạn thời gian cư trú của mình trong một thời kỳ xác định với DH visa nhập cảnh nhiều lần theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan giáo dục mời, bão lãnh.

Nhấn vào đây để kiểm tra báo giá và tư vấn cho việc gia hạn visa hoặc cấp mới DH visa.

Visa extension

DH Visa Extension

3.1- Những tài liệu cơ bản cần thiết cho việc gia hạn hoặc cấp mới DH visa

– Mẫu NA5 để gia hạn visa / cấp đổi DH visa (được chứng nhận từ cơ sở giáo dục mời);

– Mẫu NA6, NA8 cho thẻ tạm trú DH (có xác nhận của cơ sở giáo dục mời);

– Hộ chiếu gốc có DH visa hợp lệ;

– Đăng ký chứng nhận cư trú (nếu có) hoặc yêu cầu ký túc xá sinh viên để in ra từ hệ thống “Tờ khai Tạm trú tạm thời cho người nước ngoài”;

– Thư chấp thuận DH visa;

3.3- Thời gian xử lý: trong vòng 5-7 ngày làm việc.

Ghi chú:

– Trong một số trường hợp đặc biệt, trẻ em đi kèm cha mẹ và có TT, VR, DN visa có thể được cấp DH visa nếu có văn bản chấp thuận của cơ sở giáo dục ở Việt Nam.

– Người nước ngoài có thẻ tạm trú DH hoặc DH visa có thể mời hoặc bảo lãnh vợ / chồng và con dưới 18 tuổi đến Việt Nam.

Bạn có thể làm nhưng chúng tôi phục vụ tốt hơn.

 Follow Social Media :

 facebook - icon posted twtter - icon posted google plus - icon posted youtube - icon posted wordpress blog - icon posted Blogger -icon posted 

—————————————————————-

Contact Us :

2fb 1sk 3zalo 4vb 5whatsapp 6wechat

 

DMCA.com Protection Status