Pages Navigation Menu

Vietnam Visa

Visa DL

Posted by on Jun 17, 2015 in Visa Services | 0 comments

        1- Visa DL là gì? – DL là viết tắt của “Du Lich” – (Tourism), visa DL được cấp cho khách du lịch nước ngoài. Thời hạn không quá 03 tháng nhưng người nước ngoài có hộ chiếu Hoa Kỳ, tùy theo yêu cầu của đương đơn, Visa DL có hiệu lực đến 12 tháng. – Các trường hợp liên quan đến mục đích DL: + Người nước ngoài vào Việt Nam có Visa DL (visa đóng dấu hoặc visa rời)....

Read More

VISA ĐT

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

Visa ĐT  1- Visa ĐT – thị thực ký hiệu ĐT ( Sau gọi tắt là Visa ĐT ) là thị thực cấp cho nhà đầu tư người nước ngoại tại Việt Nam và cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam, Visa ĐT có thời hạn không quá 12 tháng. Ngoài ra, người nước ngoài có Visa ĐT có thể được cấp thẻ tạm trú ký hiệu ĐT có thời hạn đế 5 năm. 2- Quy trình, thủ tục đề nghị cấp visa ĐT: 2.1- Đề...

Read More

VISAS TT, VR

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

Visa TT – Visa VR 1 – Các loại thị thực : – Visa TT : Thị thực ký hiệu TT ( sau gọi tắt là Visa TT ) là thị thực cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoại là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam. Visa TT có thời hạn...

Read More

DH Visa

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

       1- Thị thực ký hiệu DH là gì ? DH là viết tắt của “Du Học”, thị thực ký hiệu DH (gọi tắt là DH visa) được cấp cho người nước ngoài là học sinh, sinh viên đến học tập hoặc thực tập tại Việt Nam. Thời hạn của DH visa không quá 12 tháng. Ai có thể đề nghị cấp DH visa ? Nhà trường hoặc cơ sở giáo dục tại Việt Nam có người nước ngoài...

Read More

VISA: NN1, NN2, NN3

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

VISA NN1, VISA NN2, VISA NN3 1- Các loại thị thực: – Visa NN1: Thị thực ký hiệu NN1 (sau gọi tắt là visa NN1) là thị thực cấp cho người nước ngoài là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. – Visa NN2: Thị thực ký hiệu NN2 (sau gọi tắt là visa NN2) là thị thực cấp cho người nước ngoài đứng...

Read More

VISA LV2

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

VISA LV2 1 1. Visa LV2 – Thị thực ký hiệu LV2 (sau goi tắt là Visa LV2 ) là thị thực cấp chi người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thươn mại và Công nghiệp Việt Nam (Sau đây gọi tắt là cơ quan bảo lãnh), Visa LV2 có thời hạn không quá 12 tháng. 2- Quy trình, thủ tục đề nghị cấp visa LV2: 2.1-...

Read More
DMCA.com Protection Status