Pages Navigation Menu

Vietnam Visa

Lệ Phí Xuất Nhập Cảnh Tại Việt Nam

Posted by on Sep 28, 2017 in tags | 2 comments

    MỨC THU ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI VIÊT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TT Description Fee 1  Cấp thị thực có giá trị một lần 25 USD 2  Cấp thị thực có giá trị nhiều lần:    A/  Loại có giá trị đến 03 tháng 50 USD  B/  Loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng 95 USD  C/  Loại có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm 135 USD 3  Chuyển ngang giá trị thị thực, thẻ...

Read More
DMCA.com Protection Status