Pages Navigation Menu

Vietnam Visa

DH Visa

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

       1- Thị thực ký hiệu DH là gì ? DH là viết tắt của “Du Học”, thị thực ký hiệu DH (gọi tắt là DH visa) được cấp cho người nước ngoài là học sinh, sinh viên đến học tập hoặc thực tập tại Việt Nam. Thời hạn của DH visa không quá 12 tháng. Ai có thể đề nghị cấp DH visa ? Nhà trường hoặc cơ sở giáo dục tại Việt Nam có người nước ngoài...

Read More

VISA: NN1, NN2, NN3

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

VISA NN1, VISA NN2, VISA NN3 1- Các loại thị thực: – Visa NN1: Thị thực ký hiệu NN1 (sau gọi tắt là visa NN1) là thị thực cấp cho người nước ngoài là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. – Visa NN2: Thị thực ký hiệu NN2 (sau gọi tắt là visa NN2) là thị thực cấp cho người nước ngoài đứng...

Read More

VISA LV2

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

VISA LV2 1 1. Visa LV2 – Thị thực ký hiệu LV2 (sau goi tắt là Visa LV2 ) là thị thực cấp chi người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thươn mại và Công nghiệp Việt Nam (Sau đây gọi tắt là cơ quan bảo lãnh), Visa LV2 có thời hạn không quá 12 tháng. 2- Quy trình, thủ tục đề nghị cấp visa LV2: 2.1-...

Read More

VISA LĐ

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

1. Visa LĐ – Thị thực ký hiệu LĐ (sau gọi tắt là visa LĐ ) là thị thực cấp cho người nước ngoài vào lao động, Visa LĐ có thời hạn không quá 12 tháng. Người nước ngoài có Visa LĐ có thể được cấp Thẻ tạm trú ký hiệu LĐ có thời hạn đến 2 năm. 2. Quy trình, thủ tục đề nghị cấp Visa LĐ : 2.1 Đề nghị cấp thư mời Visa LĐ Trước khi đến Việt Nam để lao động người nước ngoài...

Read More

DN Visa

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

        1- Thị thực ký hiệu DN là gì? DN viết tắt của “Doanh Nghiệp”, thị thực ký hiệu DN (gọi tắt là DN visa) được cấp cho người nước ngoài vào làm việc với công ty tại Việt Nam. Thời hạn của DN visa không quá 12 tháng. 2- Ai có thể nộp đơn xin DN visa? Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp thị thực cho: –...

Read More
DMCA.com Protection Status