Pages Navigation Menu

Vietnam Visa

Lệ Phí Xuất Nhập Cảnh Tại Việt Nam

Posted by on Sep 28, 2017 in tags | 2 comments

    MỨC THU ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI VIÊT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TT Description Fee 1  Cấp thị thực có giá trị một lần 25 USD 2  Cấp thị thực có giá trị nhiều lần:    A/  Loại có giá trị đến 03 tháng 50 USD  B/  Loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng 95 USD  C/  Loại có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm 135 USD 3  Chuyển ngang giá trị thị thực, thẻ...

Read More

Visa DL

Posted by on Jun 17, 2015 in Visa Services | 0 comments

        1- Visa DL là gì? – DL là viết tắt của “Du Lich” – (Tourism), visa DL được cấp cho khách du lịch nước ngoài. Thời hạn không quá 03 tháng nhưng người nước ngoài có hộ chiếu Hoa Kỳ, tùy theo yêu cầu của đương đơn, Visa DL có hiệu lực đến 12 tháng. – Các trường hợp liên quan đến mục đích DL: + Người nước ngoài vào Việt Nam có Visa DL (visa đóng dấu hoặc visa rời)....

Read More
DMCA.com Protection Status