Pages Navigation Menu

Vietnam Visa

Đặt Trực Tuyến

Dịch vụ xe cổ

Gia Hạn Visa

Dịch vụ thị thực

Lệ Phí Xuất Nhập Cảnh Tại Việt Nam

Posted by on Sep 28, 2017 in tags | 2 comments

    MỨC THU ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI VIÊT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TT Description Fee 1  Cấp thị thực có giá trị một lần 25 USD 2  Cấp thị thực có giá trị nhiều lần:    A/  Loại có giá trị đến 03 tháng 50 USD  B/  Loại có...

Read More

Visa DL

Posted by on Jun 17, 2015 in Visa Services | 0 comments

        1- Visa DL là gì? – DL là viết tắt của “Du Lich” – (Tourism), visa DL được cấp cho khách du lịch nước ngoài. Thời hạn không quá 03 tháng nhưng người nước ngoài có hộ chiếu Hoa Kỳ, tùy theo yêu cầu của đương đơn, Visa DL có...

Read More

VISA ĐT

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

Visa ĐT  1- Visa ĐT – thị thực ký hiệu ĐT ( Sau gọi tắt là Visa ĐT ) là thị thực cấp cho nhà đầu tư người nước ngoại tại Việt Nam và cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam, Visa ĐT có thời hạn không quá 12 tháng. Ngoài ra, người nước ngoài có Visa ĐT có thể được cấp thẻ tạm trú ký hiệu ĐT có thời hạn đế 5 năm. 2- Quy trình, thủ tục đề nghị cấp visa ĐT: 2.1- Đề...

Read More

VISAS TT, VR

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

Visa TT – Visa VR 1 – Các loại thị thực : – Visa TT : Thị thực ký hiệu TT ( sau gọi tắt là Visa TT ) là thị thực cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoại là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam. Visa TT có thời hạn...

Read More

DH Visa

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

       1- Thị thực ký hiệu DH là gì ? DH là viết tắt của “Du Học”, thị thực ký hiệu DH (gọi tắt là DH visa) được cấp cho người nước ngoài là học sinh, sinh viên đến học tập hoặc thực tập tại Việt Nam. Thời hạn của DH visa không quá 12 tháng. Ai có thể đề nghị cấp DH visa ? Nhà trường hoặc cơ sở giáo dục tại Việt Nam có người nước ngoài...

Read More

VISA: NN1, NN2, NN3

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

VISA NN1, VISA NN2, VISA NN3 1- Các loại thị thực: – Visa NN1: Thị thực ký hiệu NN1 (sau gọi tắt là visa NN1) là thị thực cấp cho người nước ngoài là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. – Visa NN2: Thị thực ký hiệu NN2 (sau gọi tắt là visa NN2) là thị thực cấp cho người nước ngoài đứng...

Read More

VISA LV2

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

VISA LV2 1 1. Visa LV2 – Thị thực ký hiệu LV2 (sau goi tắt là Visa LV2 ) là thị thực cấp chi người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thươn mại và Công nghiệp Việt Nam (Sau đây gọi tắt là cơ quan bảo lãnh), Visa LV2 có thời hạn không quá 12 tháng. 2- Quy trình, thủ tục đề nghị cấp visa LV2: 2.1-...

Read More

VISA LĐ

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

1. Visa LĐ – Thị thực ký hiệu LĐ (sau gọi tắt là visa LĐ ) là thị thực cấp cho người nước ngoài vào lao động, Visa LĐ có thời hạn không quá 12 tháng. Người nước ngoài có Visa LĐ có thể được cấp Thẻ tạm trú ký hiệu LĐ có thời hạn đến 2 năm. 2. Quy trình, thủ tục đề nghị cấp Visa LĐ : 2.1 Đề nghị cấp thư mời Visa LĐ Trước khi đến Việt Nam để lao động người nước ngoài...

Read More

DN Visa

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

        1- Thị thực ký hiệu DN là gì? DN viết tắt của “Doanh Nghiệp”, thị thực ký hiệu DN (gọi tắt là DN visa) được cấp cho người nước ngoài vào làm việc với công ty tại Việt Nam. Thời hạn của DN visa không quá 12 tháng. 2- Ai có thể nộp đơn xin DN visa? Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp thị thực cho: –...

Read More
DMCA.com Protection Status